Language:   

Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya
Baarlamaanka Federaalka
Raadraaca Hinidise-Sharciyeedyada

Taxane
Magaca Hindise Sharciyeedka
Jihada Keentay
Heerka